Poznávací zájezd Benátky,Padova,Verona odjezd Olomouc

Poznávací zájezd Benátky,Padova,Verona

Padova - Vicenza - Verona - Lago di Garda - Benátky

NEZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA ZÁJEZDU

 

Poznávací zájezd po severní Itálii, odjezd z Olomouce, doprava autobusem bez nočního přejezdu. Ubytování v hotelu se snídaní. 

1. den:

Odjezd v 7.00 hod z Olomouce přes Alpy do Itálie. Ubytování v hotelu, nocleh.

2. den:

Příjezd do PADOVY – prohlídka města s množstvím architektonických památek, pátým největším chrámem na světě, poutním místem sv. Antonína a druhou nejstarší italskou univerzitou; odpoledne prohlídka starobylého města VICENZA, které leží stranou turistického ruchu a je proslulé jako působiště renesančního architekta Palladia. Večer návrat na ubytování, nocleh.

3. den:

Prohlídka VERONY – slavného města Romea a Julie v malebné krajině s krásnými výhledy. Známé dějiště operních festivalů Arena di Verona je jeden z největších starořímských amfiteátrů, centrum města respektuje antický půdorys ulic a má působivou atmosféru. Prohlídka zámku v PIAZZOLE SUL BRENTA, prototypu ideálního renesančního města. Odjezd k překrásnému jezeru LAGO DI GARDA - zastávka v nejzachovalejším středověkém městečku na jezeře LAZISE. Návrat na ubytování.

4. den:

Ráno odjezd do BENÁTEK– celodenní prohlídka města. Večer odjezd domů.

5. den:

V ranních hodinách příjezd do Olomouce. 

Cena zahrnuje:

3x ubytování v hotelu se snídaní, dopravu autobusem, služby průvodce.