Poznávací zájezd Itálie odjezd Olomouc

Poznávací zájezd Itálie odjezd Olomouc

ITALSKÁ KLENOTNICE 

NEZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA ZÁJEZDU

 

Poznávací zájezd, kde se nachází neobyčejné množství památek světového významu: byzantské mozaiky v Ravaně a okolí, románské chrámy, renesanční památky v Urbinu, Rimini, Bologni a Ferraře a mnoho jiného. Doprava autobusem, odjezd z Olomouce bez nočního přejezdu. ubytování v hotelu, polopenze v ceně.  

1. den:

Odjezd z Olomouce ve 4.00 přes rakouské Alpy do Itálie, odpoledne prohlídka románského opatství POMPOSA, ubytování v hotelu v přímořském letovisku, večeře.

2. den:

Dopoledne si prohlédnete rodné město Raffaella Santiho URBINO s vévodským palácem (prototyp renesanční rezidence) a obrazárnou (UNESCO), odpoledne navštívíte samostatnou republiku SAN MARINO a v podvečer uvidíte středověké jádro RIMINI (Tempio Malatestiano, románské vládní paláce, hrad Malatestů). Návrat do hotelu, večeře.

3. den:

Ráno prohlídka chrámu SANT’APOLLINARE IN CLASSE s cennými mozaikami (UNESCO), poté další slavné mozaiky v RAVENNĚ (bazilika San Vitale, mauzoleum Gally Placidie aj. – vše v UNESCO), odpoledne starobylá, rozlehlá, „učená, tučná a červená“ BOLOGNA s nejstarší evropskou univerzitou, největším farním kostelem světa, hrobem sv. Dominika, sochařskými díly Michelangela a Jacopa della Quercia, jednou z nejdůležitějších obrazáren Itálie a proslulou gastronomií. Návrat do hotelu, večeře.

4. den:

Dopoledne prohlídka bizarního městečka COMACCHIO, které působí jako zmenšenina Benátek a je známé nakládanými úhoři, v případě zájmu lze v místním muzeu vidět starořímskou loď objevenou archeology. Po poledni příjezd do FERRARY (UNESCO) a podrobná prohlídka tohoto stále ještě nedoceněného města: gotická čtvrť, renesanční palácová čtvrť, katedrála, hrad rodu Este, renesanční letohrádky (Palazzina di Marfisa d’Este, Palazzo Schifanoia se slavnými freskami). Volno k procházkám, večeři apod. Kolem 21.00 odjezd do ČR.

5. den:

Dopoledne návrat do Olomouce. 

Cena zahrnuje:

3x ubytování v hotelu, 3x polopenzi, dopravu autobusem, služby průvodce.