Poznávací zájezd Normandie odjezd Olomouc

Poznávací zájezd Normandie odjezd Olomouc

NORMANDIE

Poznávací zájezd po nejkrásnějších místech severofrancouzské Normandie, doprava autobusem, odjezd z Olomouce, ubytování v hotelu. 

NEZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA ZÁJEZDU

 

1. den:

Odjezd z ČR dle předem určených nástupních míst, transit přes Německo a Francii - příjezd do NORMANDIE. 

2. den:

V dopoledních hodinách příjezd do ROUEN - historické hlavní město Normandie - prohlídka centra města, místo upálení Johanky z Arku, vrcholně gotická katedrála, hrob Richarda Lví srdce, volný program. Zastávka na cca 3 hod v CAEN - významné centrum Normandie, Abbaye aux Hommes, hrob Viléma Dobyvatele. Příjezd do BAYEUX, prohlídka tapiserie, unikátní prezentace dobytí Anglie Normany (v českém jazyce). Ubytování. 

Normandie

3. den:

Po snídani návštěva vojenského muzea vylodění. Příjezd doARROMANCHES, muzeum vylodění 1944, expozice, film (v českém jazyce). COLLEVILE, americký vojenský hřbitov, UTAH BEACH. STE MERE ÉGLISE - první osvobozená obec, kostel s visícím parašutistou. POINT DE BARFLEUR - druhý největší maják ve Francii. BARFLEUR - typický normandský rybářský přístav. Možost posezení v restauraci s konzumací slávek, které se vaří ve smetanové omáčce a podávají s hranolkami. Večer návrat do místa ubytování. 

Normandie

4. den:

Po snídani výlet na světoznámý klášter na ostrově v mořském zálivu MONT ST. MICHEL (UNESCO), kde je největší rozdíl mezi přílivem a odlivem až 13 m (tzv. vzdmutí mořské hladiny). Zastávka v CANCALE - pěstírna ústřic na Smaragdovém pobřeží (nejčerstvější ústřice v celé Francii), prohlídka sádek, degustace. ST. MALO - opevněný bretaňský válečný přístav. Večer návrat do místa ubytování. 

5. den:

Snídaně, odjezd k nejdělšímu lanovému mostu Evropy PONT DE NORMANDIE. Návštěva vesničky ETRETA s jejími bílými útesy. Zastávka v historickém městě REMEŠ. Večer odjezd do ČR.

Normandie

 

6. den:

Příjezd do ČR v odpoledních až večerních hodinách. 

Cena zahrnuje:

Dopravu autobusem, transit, 3x ubytování se snídaní, služby průvodce. 

Fakultativně:

Cena nezahrnuje: ceny vstupů (předpokládané vstupy cca 30 EUR), výdaje na drobný nákup.

Doporučené kapesné cca 80 EUR.